I. COMISII PE DOMENII DE ACTIVITATE  LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TURLUIANU  

2016-2017

 

1. COMISIA PENTRU EVALUARE ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII  

                    – coordonator, prof. LENUȚA TEȘULĂ                                            – responsabil, prof. înv. primar, ANGELA IOJĂ

 

 2. COMISIA DE PERFECȚIONARE ȘI  FORMARE CONTINUĂ 

    – responsabil, prof. înv. primar,  IONELA-NICOLETA BALABAN

3. COMISIA SSM 

                    – responsabil, prof. înv. primar, FELICIA MOȚEI 

 

3. COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR

                    – responsabil, prof. înv. primar FINICA DÂRLĂU

2015-2016

1. COMISIA PENTRU EVALUARE ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII  

                    – coordonator, prof. LENUȚA TEȘULĂ                                            – responsabil, prof. înv. primar, ANGELA IOJĂ

  

           Comunicat ARACIP și lista documentelor 

     

       

2. COMISIA ANTICORUPȚIE

 
 

 II. COMISII METODICE CARE FUNCȚIONEAZĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TURLUIANU

 

 • COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR                    – responsabil, prof. înv. primar, Dărlău Finica

              PLANUL OPERAŢIONAL COMISIA INVATATORILOR

 • COMISIA METODICĂ  LIMBĂ ȘI COMUNICARE                       – responsabil, prof., PAULA MORARU

 PLANUL MANAGERIAL COM. MET. LB. ȘI LIT ROMÂNĂ

              RAPORT ACTIVITATE MORARU PAULA

              RAPORT SEM. I COM.LB.SI LIT.

              simulare Lb. si lit. română 2016

 • COMISIA DIRIGINȚILOR                      – responsabil, prof., PAULA MORARU

 PLAN MANAGERIAL COM. DIRIGINȚILOR

            diriginții claselor V-VIII 2016

 

 

 

 

 

 
 
I. COMISII PE DOMENII DE ACTIVITATE  LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TURLUIANU   2014-2015

 1. COMISIA PENTRU CURRICULUM 

                                                                                                    – responsabil, prof. doctor, VIOREL-GEORGIAN DUMITRU

 

2. COMISIA PENTRU EVALUARE ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

 – Comunicat ARACIP si lista documentelor –

                                                                                                   – coordonator, prof. LENUȚA TEȘULĂ

                                                                                                   – responsabil, prof. înv. primar, ANGELA IOJĂ

 

 

 

3. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI REDUCEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR

                                                                                                  – responsabil, prof., IRINA-SIMONA TARAIPAN

 

 

4. COMISIA PENTRU FRECVENȚĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI ABANDONULUI ȘCOLAR

                                                                                                   – responsabil, prof., PAULA MORARU

 

 

 5. COMISIA DE PERFECȚIONARE ȘI  FORMARE CONTINUĂ 

                                                        2015-2016          – responsabil, prof. BALABAN IONELA-NICOLETA    

 

 1.                                     PLAN MANAGERIAL 2015-2016               
 2.                                    Image
 3.                                    perfectionare       
 4.                                      2
 5.                                         3
 6.                                        4

 

                                                          2014-2015       – responsabil, prof. CATRINEL GHERASIM

 1. Plan managerial com. perf. și formare continuă
 2. Raport de activitate Comisia de perfectionare
 3. RAPORT ANUAL Com. Perfectionare 2010-2011

 

 

 6. COMISIA PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

                                                                                                    – responsabil, prof. înv. primar, FELICIA MOȚEI

 

 

7. COMISIA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

                                                                                              – responsabil, prof. doctor, VIOREL-GEORGIAN DUMITRU

 

 

8. COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI ȘI ASIGURAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ

     – responsabil, prof., OANA-IONELA CERNAT

 

9. COMISIA AEL

                                          – responsabil, prof. BALABAN IONELA-NICOLETA

 

 

 
 
II. COMISII METODICE CARE FUNCȚIONEAZĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TURLUIANU

– GENERALITĂȚI –

 1. Fisa de evaluare inspectie la clasa
 2. Evaluare lectie
 3. Stiluri de învățare
 4. NIVELURI CALIFICĂRI_14-15

 

 • COMISIA METODICĂ A EDUCATOARELOR                             – responsabil, ed. VICTORIȚA LADARU
 1. Documente efectuare inspectii grade didactice- 2014-2015
 2. Fisa aprobare optional 2014-2015
 3. Activitatile_cercurilor_pedagogice_2014-2015
 4. Parteneriat grădinița (referat)

 

 • COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR                    – responsabil, prof. înv. primar, ANGELA IOJĂ
 1. RAPORT COMISIA INVĂȚĂTORILOR 2014-2015
 2. Raport evaluare Comisia Învățătorilor 2014-2015
 3. Raport comisie_metodica-2013-2014 
 4. plan_managerial_invatatori 2012-2013
 5. plan_managerial_anual_comisia_metodica_a_invatatorilor
 6. plan_managerial_invatatori 2012-2013
 7. raport_privind_rezultatele_evaluarii initiale
 8. EV INITIALA 2010-2011
 9. plan_managerial_anual_comisia_metodica_a_invatatorilor
 10. plan_managerial_invatatori 2012-2013
 11. APLICAREA PLANURILOR CADRU LA CL. A III-A, A IV-A 2015-2016
 12. PLIANT PORTOFOLIUL ELEVULUI
 13. portofoliul-elevului
 14. Introduction to Using Portfolios in the Classroom
 15. cadre didactice înv. primar_2014-2015
 16. activ. comisia metodica 2014-2015
 17. mapa_invatatorului
 18. STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2014-2015 – A Fonoca consfatuiri 2014 Bistrita-2 Graficul activitatilor metodice MODULUL III Evaluare-1 OMECTS_5349_2011 programele scolare cls a iII-a si a IV-a Regulament_1_septembrie_2014_discutie_publica
 19. ghid_evaluare_primar_1
 20. ghid_evaluare_primar_2
 21. Ghid Invatamant Primar
 22. Reguli de scriere
 23. ghid comisia-metodica
 24. ADEVERINTA COMISIE METODICA-INVATATORI
 25. Graficul activitatilor metodice 2014-2015 Școala Turluianu
 26. Comisia învățătorilor_Plan managerial 2014-2015
 27. NUMAR ORE INVATATORI
 28. SUBIECTE EXAMENE NAȚIONALE
 29. DATE ELEV

 

 • COMISIA METODICĂ  LIMBĂ ȘI COMUNICARE                       – responsabil, prof., PAULA MORARU
  1.         PLAN MAMAGERIAL 2014-2015 COMISIA LIMBA ȘI COMUNICARE
  2.         ACTIVITĂȚI COMISIA LIMBĂ ȘI COMUNICARE
  3.         RAPORT 2014-2015 SEM. I COMISIA LB. ȘI COMUNICARE
  4.         grafic_pregatire_suplimentara română 8
  5.         EN limba_romana_2015_var_simulare
  6.         EN limba_romana_2015_bar_simulare
  7.         scoala altfel 2015
  8.         Ordin_simulari_2015 
  9.         Anexa_ CALENDAR_simulari_2015
  10.        PLAN REMEDIAL CLASA A VIII-A

 

 

 

 

 • COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE        – responsabil, prof., IRINA-SIMONA TARAIPAN
 1. Barem simulare-matematica-2015
 2. Simulare subiecte-matematica-2015
 3. Ordin_simulari_2015
 4. Anexa_ CALENDAR_simulari_2015
 5. Plan managerial +planificare activitati sem. I
 6. IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE
 7. ASPECTE CE PRIVESC CONTROLUL ŞI EVALUAREA PROGRAMELOR EDUCATIVE
 8. PLAN REMEDIAL CLASA A VIII-A MATEMATICĂ

 

 

 

 • COMISIA METODICĂ OM ȘI SOCIETATE   – responsabil, prof. doctor, VIOREL-GEORGIAN DUMITRU
 1. Plan managerial 2014-2015 – Școala Turluianu
 2. Plan_managerial istorie 2014-2015
 3. Raport de activitate 2013-2014-ISTORIE
 4. Proiect educational regional  Unirea romanilor – un vis de secole

 

 • COMISIA METODICĂ ARTE, ED. FIZICĂ, TEHNOLOGII           – responsabil, prof. LENUȚA TEȘULĂ
 • COMISIA DE ORIENTARE ȘCOLARĂ                                        – responsabil, prof. LENUȚA TEȘULĂ