ÎN ȘCOALA NOASTRĂ SE ASIGURĂ UN ÎNVĂȚĂMÂNT

     DE CALITATE    PRIN  CELE 25 DE CADRE DIDACTICE –     

profesori 2015 DINTRE  CARE 24  CADRE   TITULARE   CALIFICATE,      UN PROFESOR DOCTOR  ȘI                                                   10  PROFESORI CU  GRADUL DIDACTIC I.        

 

PERSONALUL ȘCOLII TURLUIANU – 2016 

MANUALE

ORAR CLASELE PRIMARE

SERVICIU PE ȘCOALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

ORAR AeL