ÎN ȘCOALA NOASTRĂ SE ASIGURĂ UN ÎNVĂȚĂMÂNT

     DE CALITATE    PRIN  CELE 25 DE CADRE DIDACTICE –     

 DINTRE  CARE 24  CADRE   TITULARE   CALIFICATE,      UN PROFESOR DOCTOR  ȘI                                                   10  PROFESORI CU  GRADUL DIDACTIC I.        

 

MANUALE

ORAR CLASELE PRIM

ORAR AeL