1

MISIUNEA ȘCOLII

 

     ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1,  SAT TURLUIANU,  COMUNA BEREȘTI-TAZLĂU,  JUDEȚUL BACĂU  ESTE O ȘCOALĂ CENTRATĂ  PE  PROMOVAREA  VALORILOR  DEMOCRATICE  ȘI PE IMPLICAREA COMUNITĂȚII ÎN VIAȚA ȘCOLII. CLIMATUL EDUCAȚIONAL ESTE BAZAT PE COOPERARE, PERFORMANȚĂ ȘI  INIȚIATIVĂ.

 

VIZIUNEA ȘCOLII

 

NE PROPUNEM SĂ DEVENIM UNA DINTRE ȘCOLILE DE PRESTIGIU DIN JUDEȚUL BACĂU, APRECIATĂ DE  ELEVI, PĂRINȚI ȘI COMUNITATEA LOCALĂ PENTRU EFICIENȚĂ, CONDIȚII MATERIALE OFERITE,  ASIGURAREA EGALITĂȚII ȘANSELOR ȘI PENTRU PERFORMANȚELE OBȚINUTE.